سفارش تبلیغ
صبا

ویژگی های یک شرکت بیمه ی مطلوب

پنج شنبه 94/11/22
7:48 عصر
جعفر ظهراوی

PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 17 بهمن 1394 ساعت 10:17

رئیس کل بیمه مرکزی پاسخگویی به تعهدات و پرداخت خسارت را به عنوان مهمترین شاخص در ارزیابی شرکت خوب بیمه ای مطرح می کند و دست اندرکاران و فعالان این صنعت ضمن تایید این شاخص بر مدیریت مناسب ریسک و پیش بینی روش هایی برای وفادار نگه داشتن مشتری به رشته های بیمه ای و جذب آن ها تاکید دارند .
به گزارش انجمن حرفه ای صنعت بیمه به نقل از سایت تحلیلی-خبری آیین، غلامعلی ثبات عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه معتقد است شرکت بیمه ای موفق تر و ماندگارتر است که از یک سو بتواند با تکیه بر تخصص و تجربه نیروی انسانی خود برآورد مطمئن تری از ریسک های فعالیت خود داشته، حق بیمه ها را دقیق تر محاسبه و دریافت کند و از سوی دیگر، با نگرش و روش های بهینه، بیمه گذار را مجذوب و وفادار به شرکت نگه دارد.

به گفته او می توان شرکت بیمه ای را بهتر و موفق تر دانست که به عنوان برند بیمه ای در یک یا چند رشته بیمه مطرح شده باشد و برند آن در بازار بیمه موجب جلب مشتری شود.
البته ثبات بر این نکته نیز تصریح دارد که برندسازی موضوعی است که بعد از یک قرن از فعالیت صنعت بیمه در کشور مغفول مانده است .

وی در گفت وگو با خبرنگار سایت تحلیلی-خبری آیین، درباره ویژگی و شاخص های شرکت بیمه ای خوب عنوان کرد: پیش فرض چنین تحلیلی آن است که شرکت بیمه مورد نظر واجد معیارهای حداقلی تاسیس و فعالیت در بازار بیمه هست، به این معنی که از سرمایه مادی و انسانی کافی برخوردار است، اصول حرفه  بیمه گری و ضوابط فعالیت و رقابت در بازار بیمه را می شناسد و به آنها پایبند است.

وی ادامه داد: در غیر این صورت مجبوریم شاخص های ارزیابی وضعیت شرکت بیمه را پایین تر از حداقل ها قرار دهیم و مثلا بگوییم شرکتی بهتر است که قوانین و مقررات را رعایت می¬کند.

شرکت خوب بیمه ا ی از زوایای متفاوت قابل ارزیابی است
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تصریح کرد: از سوی دیگر روشن است که از زوایای متفاوت و نگرش ذی نفعان و مسوولین اعم از سهامداران، مدیران، بیمه گذاران، ناظران و رقبا، می توان شاخص های متعدد و متفاوتی را برای ارزیابی وضعیت شرکت بیمه تعریف و تدوین کرد و گاهی ممکن است منافع، نیازها و معیارهای اشخاص مختلف نسبت به یک شرکت بیمه همسو نباشد.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه بیان کرد: از دید بیمه گذار، شرکت بیمه مطلوب باید آگاهی های لازم درباره پوشش بیمه ای را درست و جامع اعلام کرده و تعهدات خود را به موقع و بطور کامل انجام دهد.
وی افزود: از سوی دیگر مدیران شرکت در پی پرتفویی هستند که ضریب خسارت بهتری داشته باشند و سهامداران انتظار سودآوری هرچه بیشتر دارند.
ثبات خاطرنشان کرد: همه هنر مالکان و مدیران شرکت آن است که در چارچوب ضوابط و مقررات، منافع جناح های مختلف شرکت را به نحوی تلفیق و هماهنگ کنند که شرکت بیمه بتواند پایدار و توانمند به فعالیت خود درسال های متمادی ادامه داده و در رقابت با سایر شرکت های بیمه روند صعودی داشته باشند.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه عنوان کرد: به طور عینی تر، از آنجا که اساس فعالیت بیمه گری مبتنی بر آمار و احتمالات بوده و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد، شرکت بیمه ای موفق تر و ماندگارتر است که از یک سو بتواند با تکیه بر تخصص و تجربه نیروی انسانی خود برآورد مطمئن تری از ریسک های فعالیت خود داشته، حق بیمه ها را دقیق تر محاسبه و دریافت کند و از سوی دیگر، با نگرش و روش های بهینه، بیمه گذار را مجذوب و وفادار به شرکت نگه دارد.


ضرورت توجه به برندسازی در رشته های بیمه ای
وی اظهار کرد: برآیند همه این موارد موجب برندسازی شرکت در بازار بیمه خواهد شد و می توان شرکت بیمه¬ای را بهتر و موفق تر دانست که به عنوان برند بیمه¬ای در یک یا چند رشته بیمه مطرح شده باشد و برند آن در بازار بیمه موجب جلب مشتری شود.
ثبات خاطرنشان کرد: برندسازی موضوعی است که بعد از یک قرن از فعالیت صنعت بیمه در کشور هنوز هیچ شرکت بیمه¬ای در هیچ یک از رشته ها و زمینه های فعالیت خود نخواسته و نتوانسته به آن دست یابد.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تصریح کرد: اگر شرکت بیمه برند شده باشد به نوعی مبین آن است که توانگری و ماندگاری را هم دارد و از نظر نظارتی، مدیریتی، سهامداری و اعتماد بیمه گذاران در وضعیت بهتری قرار دارد.

شاخص های ارزیابی وضعیت شرکت های بیمه ای به طور دقیق تعریف شود
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه به طور کلی استفاده از واژه های خوب و بد برای قضاوت درباره پدیده های پیرامون برخواسته از فرهنگ سفید و سیاه دیدن امور در فرهنگ مردم کشور ماست، اظهار کرد: مطلوب آن است که همه امور را نسبی دیده و آنها را در طیفی از رنگ های خاکستری قرار داده و بکوشیم با ارزیابی نقاط قوت و ضعف هر پدیده برای بهبود وضعیت شان برنامه ریزی و اقدام کنیم.

وی افزود: بر این اساس، تفکیک شرکت های بیمه به دو دسته خوب و بد ما را به نتیجه دقیق و کارآمدی نمی رساند و به جای آن بهتر است شاخص های ارزیابی وضعیت یک شرکت بیمه را تعریف و تعیین کرده و بر اساس آن تحلیل شود که هر شرکت بیمه بر اساس هر شاخص در چه وضعی قرار دارد.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به کارشناس و مشاور بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد است. || طراح قالب avazak.ir